รับสมัครงาน

ร่วมงานกับเรา เชฟโรเลต เจริญชัย

ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน จาก Chevrolet เจริญชัย จังหวัดอุบลราชธานีครับ ผู้สนใจ ส่งประวัติการทำงาน มาที่ email address ตามท้ายประกาศนี้

1. Web content editor

บริษัท ซีซีซีออโต้ จํากัด (เชฟโตเลต เจริญชัย)
รับสมัครงาน : ตําแหน่ง Web content editor จํานวน 1 ตําแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลเว็บไซต์
2. อัพเดท ข้อมมูลเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
3. เขียนบทความประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการตลาดของบริษัท
4. ร่วมงานกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างต่อเนือง
5. ดูแลข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย Facebook, Google+ และ Twitter

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปวส – ปริญญาตรีทุกสาขา

อัตราเงินเดือน : 12,000 – 15,000 บาท/เดือน หรือแล้วแต่ตกลง

สวัสดิการ : ตามประกาศของบริษัท

วันทํางาน : จันทร์-เสาร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

ประสบการณ์การทํางาน
ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับด้านเว็บไซต์อย่างน้อย 1 ปี
หรือ หากมีคุณสมบัติด้านล่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. หากมีประสบการณ์ทางด้านการเขียนบทความบนเว็บไซต์
2. สามารถใช้ WordPress ได้
3. สามารถพูดและเขียน ภาษาอังกฤษได้

ความยากของงาน
– ต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อนำกิจกรรมหรือเนื้อหาพร้อมภาพประกอบ มาจัดทำเป็นเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
– ต้องมีการอัพเดพบ่อยและต่อเนื่อง พร้อมติดตามกิจกรรมของทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทํางาน
บริษัท ซีซีซีออโต้ จํากัด(เชฟโรเลต เจริญชัย)
เลขที่ 188 หมู่ 7 ถ.ชยางกูร (กม.9) ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

สนใจสมัครส่งประวัติการทำงานมาที่ FarmKaset@gmail.com โทร 089-459-9003

Facebook Comments