บริษัทประกันภัยที่รองรับ

รายชื่อบริษัทประกันภัย

ชื่อบริษัท เบอร์แจ้งเคลม
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) 1557
 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน  0-2662-8999
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน  1596
 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)  0-2257-8080
 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน  0-2309-5888
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน  1484
 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด ( มหาชน  1620
 บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน  0-2610-4500
 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน  1736
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน  1784
 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน  0-2650-0700
 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด   0-2118-7400
 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน  1726
 บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด   1790
 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด   0-2640-7777
Facebook Comments