การรับประกันคุณภาพ

การรับประกันและข้อยกเว้น

นโยบายการรับประกันคุณภาพ

 • รับประกันงานซ่อมสี 12 เดือน ( กรณีเบี้ยซ่อมอู่รับประกันงานซ่อมสี 6 เดือน )
 • รับประกันชิ้นงานอะไหล่ 3 เดือน

ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพ

 • ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา ทำความสะอาดไม่ถูกต้อง
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ , ถ่วงยาง , เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ , สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ , ฟิวส์ , หัวเทียน , สายพาน , สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
 • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือ จากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝน ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน , รอยขีดข่วน
 • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา
 • ความเสียหายทางธุรกิจ

รายชื่อบริษัทประกันภัยที่รองรับ

ชื่อบริษัท เบอร์แจ้งเคลม
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) 1557
 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน  0-2662-8999
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน  1596
 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)  0-2257-8080
 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน  0-2309-5888
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน  1484
 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด ( มหาชน  1620
 บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน  0-2610-4500
 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน  1736
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน  1784
 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน  0-2650-0700
 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด   0-2118-7400
 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน  1726
 บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด   1790
 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด   0-2640-7777
Facebook Comments