เชฟโรเลตร่วมสืบสารประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา “เพลินหัตถศิลป์ ถิ่นคนทำเทียน” ความเชื่อและศัทธา เชฟโรเลตเจริญชัย

บรรยากาศงานแห่เทียนที่ทางเชฟโรเลตได้นำรถเข้าร่วมในขบวนแห่เทียน
ที่สุดของความภาคภูมิใจในงานแห่เทียนอุบลราชธานี 2560
เชฟโรเลตเจริญชัย

Facebook Comments