ประธานหอการค้าอุบลฯ ปิดการแข่งขัน กีฬา ขี้เหล็กเกมส์ต้านยาเสพติด 2560

ประธานหอการค้าอุบลฯ ปิดการแข่งขัน กีฬา
ขี้เหล็กเกมส์ต้านยาเสพติด 2560

(2เม.ย.60) ที่สนามโรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบราวัลและปิดการแข่งขัน กีฬาขี้เหล็กเกมส์ต้านยาเสพติดประจำปี 2560 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จัดขึ้นเป็นปีที่ 24

ในปีนี้มีการแข่งขันหลายชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้คนในชุมชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในทุกพื้นที่ ประชาชนมีความตื่นตัว ในการที่จังหวัดอุบลราชธานีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ในปี พ.ศ.2568
***********
กรกช ภูมี รายงาน

Facebook Comments