ขอเชิญรับฟังสุดยอดเคล็ดวิชา”คิด-ทำ นอกกรอบ”และ”รู้ทันไอที มีสตางค์”

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายโดย
ทนายนักช้อป พ่อมดตลาดหุ้น คุณวิชัย ทองแตง
เรื่อง “คิด-ทำ นอกกรอบ”และ “รู้ทันไอที มีสตางค์”
โดย หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ฟรีตลอดทั้งงาน

Facebook Comments