สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกคนพิเศษของ Chevy Plus

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. สมาชิกสามารถกด SMS เพื่อรับสิทธิ์ ได้ระหว่างเวลา 07.00 – 22.00 น. เท่านั้น

2. สมาชิกต้องใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายในเวลา 1 ชม. หลังจากได้รับ SMS ตอบกลับ โดยยึดเวลาใน SMS เป็นหลัก

3. ทุกสิทธิพิเศษ สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์แลกรับได้ประเภทละ 1 ครั้ง/เดือน ตามเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนั้น

 

Facebook Comments