ศูนย์บริการเคลื่อนที่

CHEVROLET MOBILE SERVICE

โมบายเซอร์วิส  เราให้บริการตรวจเช็ครถยนต์เชฟโรเลตนอกสถานที่ หรือ นอกศูนย์บริการ โดยมีรถ Mobile Service  ที่ภายในมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานคอยให้บริการอีกทั้งยังมีช่างผู้ชำนาญของเชฟโรเลตเดินทางไปให้บริการลูกค้าที่ไม่สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฯ เพื่ออำนวยความสะดวก

อัตราค่าบริการ

ระยะทาง(กิโลเมตร) อัตราค่าบริการ
20 กิโลเมตรแรก ไม่คิดค่าบริการ
21- 30 กิโลเมตร ลูกค้าจ่ายเพิ่ม 100 บาท
31 – 40 กิโลเมตร ลูกค้าจ่ายเพิ่ม 200 บาท
41 – 50 กิโลเมตร ลูกค้าจ่ายเพิ่ม 300 บาท
51 – 60 กิโลเมตร ลูกค้าจ่ายเพิ่ม 400 บาท
>   60 กิโลเมตร เหมาจ่าย 500 บาท

Facebook Comments