ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

CHEVROLET CALL CENTER

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เชฟโรเลต เราตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการด้านข้อมูล รวมทั้งรับฟังเสียงของลูกค้า โดยเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่าง  08.00-17.00 น.  ซึ่งให้บริการดังนี้

  • บริการข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขายและข้อมูลบริการหลังการขาย
  • รับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการช่องการติดต่อ
  • หมายเลขโทรศัพท์ 045-210888 ต่อ 204 , 206

Facebook Comments