รายละเอียดการให้บริการ

  1. การนัดหมาย สะดวกรวดเร็ว  นัดหมายล่วงหน้า สามารถจัดสรรทีมช่าง พร้อมอะไหล่ไว้คอยบริการ  ลูกค้ามาถึงสามารถเข้าซ่อมได้เลย โดยไม่ต้องรอคิว
  2. การต้อนรับ ต้อนรับอย่างอบอุ่น เหมือนคุณคือครอบครัว การต้อนรับอย่างสุภาพสอบถามข้อมูล การบริการของลูกค้าให้ชัดเจน เพื่อส่งข้อมูลงานซ่อมให้กับทีมงานช่างบริการได้อย่างถูกต้อง
  3. การให้คำปรึกษา ตอบทุกข้อสงสัย  ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ  ในเรื่องของงานซ่อม  การวิเคราะห์ข้อมูลงานซ่อมเบื้องต้น  การรับประกันคุณภาพตัวรถ  ค่าใช้จ่ายในการซ่อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริการ
  4. การนำเสนอ ใส่ใจทุกรายการ งบประมาณไม่บานปลาย มีการทำใบเสนอราคา แจ้งรายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายก่อนซ่อม ให้ลูกค้าทุกครั้ง
  5. การอนุมัติซ่อม บริการด้วยความละเอียด  ตรงตามคำอนุมัติ รายการอะไหล่ที่เปลี่ยนทุกชิ้นและค่าใช้จ่ายจะต้องตรงกับใบเสนอราคา
  6. การอนุมัติงานซ่อมเพิ่มเติม รออนุมัติ  พร้อมดำเนินการ เมื่อมีรายการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม  จะมีการแจ้งลูกค้าโดยทันที  พร้อมทำใบเสนอราคา  และมีการชี้แจงรายละเอียดงานซ่อม  เพื่อขออนุมัติงานซ่อมจากลูกค้า
  7. การส่งมอบรถ ตรงเวลานัดหมาย  อธิบายทุกรายละเอียด  เตรียมรถให้พร้อมก่อนส่งมอบ ปิดใบสั่งซ่อม  ทบทวนใบเสนอราคากับลูกค้าก่อนชำระเงิน เตรียมอะไหล่เก่าที่เปลี่ยนให้ลูกค้า พร้อมกับเดินไปส่งลูกค้าที่รถ
  8. การติดตามลูกค้า สอบถามความพึงพอใจ  ใส่ใจหลังบริการ โทรติดตามงานซ่อมกับลูกค้างานวิเคราะห์ปัญหา ภายใน 1 วัน  โทรติดตามงานซ่อมทั่วไป ภายใน 3 วัน เพื่อเป็นการใส่ใจลูกค้า

 

Facebook Comments