เชฟโรเลตร่วมสืบสารประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา “เพลินหัตถศิลป์ ถิ่นคนทำเทียน” ความเชื่อและศัทธา เชฟโรเลตเจริญชัย

บรรยากาศงานแห่เทียนที่ทางเชฟโรเลตได้นำรถ Read More …